Adres:
Radliczyce 62
62-865 Szczytniki
woj. wielkopolskie

Telefony:
Zarząd 62 76 27 163
Centrala 62 76 27 161
Dział księgowości 62 76 26 829
Dział kadr 62 76 27 161
Dział zaopatrzenia 62 76 27 162

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dane adresowe

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Szczytniki z/s w Radliczycach

Radliczyce 62, 62-865 Szczytniki

tel: 62 762 71 61, fax: 62 762 50 27

Konta firmowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej:

Ogólne: 58 8404 0006 2005 0031 3924 0001

ZFŚS: 31 8404 0006 2005 0031 3924 0002